REGULAMIN

BONY UPOMINKOWE „RABAT 40 zł”

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa, wiążące każdego Klienta, zasady nabywania towarów z kolekcji marki MARIE (Studio Mody MARIE) z rabatem 40zł poprzez Bony Upominkowe MARIE w ramach Akcji Promocyjnej.

  2. Miejscem sprzedaży jest Salon Firmowy Studio Mody MARIE w Toruniu przy ul. Turystycznej 89 w godzinach otwarcia (standardowo od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 17.00 oraz w soboty od godz. 10.00 do 14:00 w wyłączeniem świąt państwowych i dni wolnych).

  Sprzedaż nie dotyczy salonów partnerskich.

§ 2

 1. Bony Upominkowe „RABAT 40 zł” upoważniają do skorzystania z rabatu 40 zł przy zakupach odzieży

  i/lub dodatków powyżej 400zł z VAT.

 2. Bony Upominkowe nie podlegają zwrotowi ani zamianie.

3. Okres ważności Bonów Upominkowych mija 31.05.2017r.

4. Bonów Upominkowych MARIE nie można wymieniać na gotówkę.

5. Bonów Upominkowych MARIE można używać w Salonie Firmowym Studio Mody MARIE przy ul. Turystycznej 89 w Toruniu.

§ 3

1. Informacja o Bonach Upominkowych zawarta w internecie, prasie i materiałach reklamowych nie stanowi oferty ani przyrzeczenia publicznego.

§ 4

Organizator ma prawo odwołać lub zakończyć akcję Bonów Upominkowych bez podawania przyczyn, poprzez umieszczenie pisemnej informacji w Salonie Firmowym Studio Mody MARIE w Toruniu ul. Turystyczna 89 lub w Internecie na profilu marki MARIE lub na stronie internetowej firmy.

§ 5

Organizator w czasie trwania Akcji Promocyjnej zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 6

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kwestie sporne powstałe z przyczyn leżących po stronie osób trzecich.

 2. Organizator udostępni do wglądu Regulamin w Salonie Firmowym Studio Mody MARIE w Toruniu ul. Turystyczna 89. Wszelkie sprawy sporne związane z Akcją Promocyjną będą rozstrzygane przez sąd rzeczowo właściwy dla miejsca siedziby Studio Mody MARIE: w Toruniu.